Namumungay pa ang kanyang mga matang naupo sa balcony malapit sa similar